International Livestock Services

Certificering

QLL gecertificeerd

Qll-certificaat
Gebr. Dijkstra voldoet sinds 16-8-2011 aan de voorschriften van het kwaliteits systeem Quality Livestock Logistics. Dit kwaliteits systeem is de vervanger van de andere kwaliteits systemen voor veetransport zoals Dierwaardig vervoer, Veewaardig vervoer en het kwaliteits systeem Veetrans.