International Livestock Services

Geschiedenis

Vader-Dijkstra1In 1944 was Jacob Dijkstra (vader van Geert, Arjen, Luutzen en Thomas) werkzaam bij de beurtschipper in Hijlaard. Het bedrijf voer vee naar de veemarkten in Sneek en Leeuwarden. Ook werden er nog agrarische producten vervoerd naar verschillende plaatsen in Friesland.

Na dit zes jaar te hebben gedaan besloot Jacob Dijkstra in 1950 het beurtschippers bedrijf over te nemen. Twee jaar later kocht Jacob Dijkstra zijn eerste vrachtwagen en verkocht het schip. Deze vrachtwagen was bestemd voor de zelfde werkzaamheden ‘‘het vervoeren van vee en agrarische producten’’. Jacob Dijkstra kocht een huis met oude school in Hijlaard waar hij het bedrijf ging vestigen.

De school werd omgebouwd tot een garage. Door de jaren heen breide het bedrijf zich uit van één tot vier vrachtwagens.In 1962 trad één van zijn zonen Geert Dijkstra het bedrijf binnen. Door de jaren heen volgden de andere 3 broers van Geert
(Arjen , Luutzen en Thomas).

In 1973 stond er midden in Hijlaard een boerderij te koop. De koopovereenkomst was snel rond en het bedrijf verhuisde van de omgebouwde school naar een boerderij waar ook de mogelijkheid was om vee te stallen.
In 1982 kwamen de broers op het idee om zelf een exportstal neer te zetten. Deze stal werd gebouwd net buiten Hijlaard. In de stal konden 400 vaarzen vastgebonden staan.
Jacob Dijkstra werd ziek en mocht geen zware arbeid meer verrichten, in 1983 trok hij zich uit het bedrijf terug en namen de broers het bedrijf over.Ook begonnen de Gebr. Dijkstra internationaal te rijden er werd op verschillende landen in Europa, Azië en Noord –Afrika gereden.
Door het vele werk breidde het bedrijf zich uit en kwamen er steeds meer vrachtwagens bij en er werden nog 2 stallen bij gebouwd. In 1987 werd de 2de stal gebouwd waar 200 vaarzen vastgebonden konden staan. In 1998 werd de 3de stal gebouwd die ruimte had om 240 dieren te stallen.
Na de MKZ en BSE tijd brak er weer een goede tijd aan. Er was weer volop werk. In 2004 werden de twee stallen waar de vaarzen vastgebonden stonden omgebouwd tot potstallen waar ze los in kunnen lopen. Dit werd gedaan omdat de dieren het niet meer gewend zijn om vast te staan. Ook een reden van de verbouwing was dat het veel man uren scheelde.

Gebroeders Dijkstra is in 2016 opgesplitst in twee bedrijven na aftreden van de 2e generatie.

Jacob Dijkstra houd zich nu bezig met de internationale veetransporten en is gevestigd te Vriezenveen onder de naam: Dijkstra livestock B.V.

Geert-Jan Dijkstra verzorgt de werkzaamheden op het verzamelcentrum en zorgt voor de nationale veetransporten en is gevestigd te Hijlaard onder de naam: Veestallen & transport B.V.